5 phím tắt để sửa đội hình trong triều đại của bạn trong một mùa (Video)

NFL

Năm cách dễ dàng để đưa danh sách triều đại của bạn từ tồi tệ nhất đến đầu tiên. Alan Seslowsky của RotoWire và Mike Schopp của WGR Buffalo Radio cung cấp một số “lối tắt” để giúp đội bóng tưởng tượng của triều đại bạn cạnh tranh chức vô địch trong một mùa giải.

🎙️Phiên bản podcast của video này

📡Hãy xem chương trình Triều đại MỚI của chúng tôi trên SiriusXM! Tìm kiếm “The Dynasty Hour” để tìm nó theo yêu cầu

Năm cách dễ dàng để đưa danh sách triều đại của bạn từ tồi tệ nhất đến đầu tiên. Alan Seslowsky của RotoWire và Mike Schopp của WGR Buffalo Radio cung cấp một số “lối tắt” để giúp đội bóng tưởng tượng của triều đại bạn cạnh tranh chức vô địch trong một mùa giải.

🎙️Phiên bản podcast của video này

📡Hãy xem chương trình Triều đại MỚI của chúng tôi trên SiriusXM! Tìm kiếm “The Dynasty Hour” để tìm nó theo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *