Dynasty: Xếp QB trong Superflex, High Rise Strategy (Video)

NFL

Joe Dolan và Alan Seslowsky thảo luận về ba rủi ro cao; chiến lược phần thưởng cao khi soạn thảo trong giải đấu triều đại bắt đầu của bạn; bao gồm cả “QB Hoard”, nơi bạn chọn 5 QB trong 6 vòng đầu tiên.

🎙️Phiên bản podcast của video này

📡Hãy xem chương trình Triều đại MỚI của chúng tôi trên SiriusXM! Tìm kiếm “The Dynasty Hour” để tìm nó theo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *