John trên In The Zone: Xem trước Vòng 1 Ngày Dự thảo (Clip Radio)

NFL

John McKechnie của RotoWire tham gia Brandon Kravitz trong khu vực trên 96.9 Trò chơi ở Orlando để xem trước hành động Dự thảo NFL Vòng 1 tối nay. John không thể chờ đợi hành động dự thảo tối nay. Người Texas sẽ lấy Will Anderson hay CJ Stroud ở vị trí thứ hai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *