Tuần 10: Thêm dây miễn trừ lén lút (Video)

Bóng chày

Dây miễn trừ lén lút Thêm lịch biểu của bạn vào Tuần 10 của mùa bóng chày giả tưởng năm 2023. Jeff Erickson và Alan Seslowsky tiết lộ năm cầu thủ “lén lút” mà bạn có thể phác thảo. Xem cho đến khi kết thúc để biết hai “phần thưởng bổ sung”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *