Tuần 12: Thêm dây miễn trừ lén lút (Video)

Bóng chày

Dây miễn trừ lén lút bổ sung vào danh sách của bạn khi bước vào Tuần 12 Jeff Erickson và Alan Seslowsky tiết lộ năm cầu thủ “lén lút” mà bạn có thể chọn. Xem cho đến khi kết thúc để nhận thêm phần thưởng lén lút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *