Tuần 9: Bổ sung dây miễn trừ lén lút (Video)

Bóng chày

Dây miễn trừ lén lút Thêm lịch biểu của bạn vào Tuần 9 của mùa bóng chày giả tưởng năm 2023. Jeff Erickson và Alan Seslowsky tiết lộ năm cầu thủ “lén lút” mà bạn có thể chọn. Hãy xem đến cuối để biết “tiền thưởng bổ sung”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *