Video ngắn: Đặt cược dự thảo NFL Jim, QB và Quentin Johnston

NFL

Jim cung cấp một số lời khuyên cá cược rất thú vị cho Dự thảo NFL. Đầu tiên anh ấy nói về các QB, bao gồm cả CJ Stroud. Sau đó, anh ấy có một phân đoạn cá cược ủng hộ Quentin Johnston đặc biệt. Hãy bắt đầu với những suy nghĩ của QB:

@jimcoventrynfl ♬ Lofi Vibes – Soft State

Và đây là ấn bản Quentin Johnston đặc biệt của Jim:

@jimcoventrynfl Đạo cụ cá cược Quentin Johnston @rotowire @bookiesusa #nfldraft2023 #sportsbettingtiktok ♬ Lofi Vibes – Gentle State

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *