Video ngắn: Những suy nghĩ nháp của Jim dành cho Marvin Mims và Rashee Rice WR

NFL

Jim Coventry chia sẻ những suy nghĩ trước Bản nháp của mình về các máy thu rộng sắp tới Marvin Mims của Oklahoma và Rashee Rice của SMU. Hãy bắt đầu với Mims:

@jimcoventrynfl @rotowire @bookiesusa #nfldraft2023 ♬ Lofi Vibes – Gentle State

Tiếp theo, anh xem trước Rashee Rice:

@jimcoventrynfl Hồ sơ lúa gạo Rahsee. @rotowire @bookiesusa #nfldraft2023 ♬ Lofi Vibes – Gentle State

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *